Hotline: 097.211.5555
You Drive We Care

BG Quick Clean for Engines

0₫

Mô tả

BG Quick Clean for Engines restores power and performance to your engine by rapidly and effectively removing accumulated deposits that form in the piston ring belt, hydraulic lifters, rocker arms and other critical engine parts. Add BG Quick Clean to the oil, then run engine for 10-15 minutes. When the old oil is drained, contaminants are quickly flushed away.

Part No. 105 11 oz. (325 mL) can

Bình luận

Sản phẩm khác

All rights reserved - © 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hóa dầu Việt Nam
nhà phân phối ủy quyền Miền Bắc của BG Products, Inc. (Hoa Kỳ)
Địa Chỉ: Số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội