Hotline: 097.211.5555
You Drive We Care

BG 209 Fuel Induction System Cleaner

0₫

Mô tả

BG 209 Fuel Induction System Cleaner is a highly effective, safe-to-use cleaner designed for use with fuel injection/induction system cleaning machines. BG 209 will quickly remove accumulated deposits from fuel injectors, intake valves, ports and combustion chambers. It does not harm fuel system components and is safe for use in all types of injector cleaning machines. Catalytic converter and oxygen sensor safe.

Part No. 209 32 oz. (946 mL) bottle

Bình luận

Sản phẩm khác

All rights reserved - © 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hóa dầu Việt Nam
nhà phân phối ủy quyền Miền Bắc của BG Products, Inc. (Hoa Kỳ)
Địa Chỉ: Số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội