You Drive We Care

BG VIA® Vehicle Injection Apparatus

0₫

Description

BG VIA® Vehicle Injection Apparatus

BG VIA™ Vehicle Injection Apparatus provides highly effective cleaning for fuel injection systems. It installs fuel/air injection system cleaners such as BG Fuel Injection System Cleaner, PN 210, BG ISC® Induction System Cleaner,™ PN 211, and BG Air Intake System Cleaner, PN 206, directly into the fuel system to remove built-up gums and varnishes.

• Uses shop air
• 11 oz./325 mL or 22 oz./ 650 mL capacity
depending on model

PN 9290

Comments

bct
All rights reserved - © 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hóa dầu Việt Nam
nhà phân phối ủy quyền Miền Bắc của BG Products, Inc. (Hoa Kỳ)
Địa Chỉ: Số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội