You Drive We Care

Diesel Induction

Symptoms:

 • Poor fuel economy
 • Power loss
 • Increased smoke
 • Rough idle
 • Hard starts
 • Stalling

Features:

 • Cleans EGR valve and passages
 • Cleans plenum and air intake

Benefits:

 • Restored fuel economy
 • Better power and performance
 • Reduced harmful emissions
 • Improved throttle response
bct
All rights reserved - © 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hóa dầu Việt Nam
nhà phân phối ủy quyền Miền Bắc của BG Products, Inc. (Hoa Kỳ)
Địa Chỉ: Số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội