You Drive We Care

Contact

For more information please contact:

Authorized Distributor of North Vietnam of BG Products, Inc. (USA)Vietnam PetroChemical Trading and Investment JSC (VNPETRO)

Add: 3th Floor, No. 71 Mai Hac De, Hai Ba Trung Dist., Hanoi City

Tel: +8443972.3240;         Fax: +8443972.3242

Website: www.bg-northvietnam.com.vn

Email:contact@vnpetro.com.vn

Mr.Pham Duy Minh, Sale Manager - Tel: 0972115555 -
Email: minhpd@vnpetro.com.vn

Mr.Nguyen Khac Duc, Technical Manager – Tel: 0936124998 -
Email: ducnk@vnpetro.com.vn
bct
All rights reserved - © 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hóa dầu Việt Nam
nhà phân phối ủy quyền Miền Bắc của BG Products, Inc. (Hoa Kỳ)
Địa Chỉ: Số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội