Hotline: 097.211.5555
You Drive We Care

BG DOT 3 Brake Fluid Ultra-Dry Flushing Formula

0₫

Mô tả

BG DOT 3 Brake Fluid is a premium grade fluid for vehicles that require DOT 3 fluid only. This formula exceeds the minimum DOT specifications for DOT 3 fluid and makes an excellent flush because of its dryness and heavy duty additive system. It provides superior rust and corrosion protection throughout the braking system. Part No. 85032 Part No. 85048 Part No. 85064 Part No. 8502 32 oz. (946 mL) bottle 48 oz. (1.42 L) bottle 64 oz. (1.89 L) bottle 2.5 gal. (9.46 liter) bottle

Bình luận

Sản phẩm khác

All rights reserved - © 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hóa dầu Việt Nam
nhà phân phối ủy quyền Miền Bắc của BG Products, Inc. (Hoa Kỳ)
Địa Chỉ: Số 71 Mai Hắc Đế, P. Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội